Als verbonden agent en kredietbemiddelingsplatform, is CrossLend geen financiële instelling en verleent zij ook geen financiële diensten. Dit betekent dat alle financiële transacties op het platform in verband met zowel kredietnemers als investeerders - in overeenstemming met de Duitse bankentoezichthouder wetgeving en financiële regelgeving - moeten worden uitgevoerd door of namens onze partnerbank, FinTech Group Bank AG.


Een bankrekening bij FinTech Group Bank AG is nodig om de transacties in verband met de inschrijving op Kredietnemer Betaling Voorwaardelijke Obligaties uit te kunnen voeren, alsmede om uitbetalingen van investeringsrendementen te kunnen ontvangen.


De aanmeldingsprocedure voor een FinTech Group Bank AG bankrekening duurt slechts enkele minuten en kan door klanten buiten Duitsland compleet online doorlopen worden. Open een investeringsrekening.