Er is geen bovengrens aan de bedragen die u via het CrossLend platform kunt investeren door het inschrijven op Kredietnemer Betaling Voorwaardelijke Obligaties (Obligaties). U kunt zoveel investeren als u wilt, maar een minimum startsaldo van 250 euro is vereist om een adequate diversificatie van risico’s zeker te stellen. Door u in te schrijven op de Kredietnemer Betaling Voorwaardelijke Obligaties (Obligaties), die beschikbaar zijn op het CrossLend platform, kunt u investeren in diverse kredietprojecten voor een startbedrag zo laag als 25 euro per Obligatie.


Institutionele investeerders kunnen het formulier op onze Institutionele investeerders
 pagina invullen.