Voor elke geplaatste inschrijvingsorder berekent CrossLend een toeslag van 1% over het nominaal geïnvesteerde bedrag. Dit bedrag is gespecificeerd in het inschrijfoverzicht en is opgenomen in de totale inschrijfprijs.