Betalingen in het kader van de Obligaties waarop u heeft ingeschreven (welke bestaan uit rente en hoofdsom) zijn per definitie afhankelijk van de corresponderende betalingen van de desbetreffende kredietnemer(s). Als een kredietnemer nalaat om een maandelijkse betaling te maken, zal CrossLend alle redelijke maatregelen te nemen om alle uitstaande betalingen terug te vorderen, tot en met het bellen van de kredietnemer en/of het verzenden van brieven, e-mails en sms-berichten.


Als de kredietnemer in kwestie na onze uitgebreide incassoprocedure nog steeds nalaat de uitstaande bedragen te betalen, dan  kunnen we de zaak overdragen aan een extern incassobureau, welke verantwoordelijk zal zijn voor het innen van uw betalingen. Wij raden u aan om de Prospectus te consulteren voor meer informatie over wanbetalingen van kredietnemers en hoe dit uw investeringsuitbetalingen eventueel kan beïnvloeden. U kunt ook onze klantenservice contacteren indien u vragen heeft over wanbetaling van een kredietnemer.