Onze Prospectus geeft een overzicht van de risico's die verbonden zijn aan investeren in de Obligaties. Investeerders wordt geadviseerd om hun investeringsbeslissingen te baseren op een evaluatie van de gehele Basisprospectus en de bijbehorende Definitieve Voorwaarden, alsook de uitgifte-specifieke samenvatting en om, indien nodig, individueel advies in te winnen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.